Viering 9 juni

Pinksterdienst met als thema: “Wat bezielt je in Godsnaam’. We stonden gezamenlijk stil bij wat bezieling is. Waar krijg je inspiratie (In Spiritus) van? Gelezen werd uit een oudtestamentische en een nieuwtestamentische tekst, waaruit bleek dat het christelijke pinksterfeest ontstaan is tijdens de viering van het Joodse Pinksterfeest. Op de 50e dag na Pesach herdacht men de aan Mozes geschonken Thora. De christelijke invulling van Pinksteren vertelt over een gebeuren tijdens dit joodse feest onder de discipelen van Jezus. Zij krijgen op een gegeven moment ‘de geest’. Het zet hen in vuur en vlam. Een feest vol enthousiasme en bezieling. Toch staat dit feest niet los van de Joodse invulling van Pinksteren.