Viering 15 september (Provinciale viering)

De gezamenlijke viering van de vrijzinnigen in Drenthe vond plaats rondom het thema ‘Vrijzinnige vragen – Doodse Stilte’. Als er iets is waar de vrijzinnigen goed in zijn, dan is dat in het stellen van vragen.. Bijna alles kan bevraagd worden. Maar, zoals u weet, kan een dwaas meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. We zoeken daarom naar levenswijsheid; dat wat ons kracht geeft om door te gaan.

Als klassieke tekst is er een passage gelezen uit De Wijsheid van Jezus Sirach (2e helft 2e eeuw n. chr). Daarnaast klonk het lied ‘Doodse Stilte‘ van Mooi Wark. In dit laatste lied wordt treffend stilgestaan bij het gegeven dat je soms niet weet waar je het zoeken moet. Dat er niks anders klinkt dan een doodse stilte. Maar hoe hou je dan de toekomst in het oog als alles tegen zit? Hoe recht je je rug? Het lied wijst op andere mensen die je uit de put kunnen trekken door de doodse stilte heen. Tijdens de overweging is stilgestaan bij dat de stilte zelf ook een bron kan zijn. In veel meditaties staat de stilte centraal. Vanuit de stilte kracht of letterlijk ademruimte te krijgen om zaken anders te zien. Om je open te stellen voor een ander die jou erdoor trekt.

Deze vorm levenswijsheid komt dicht in de buurt van het loflied op de wijsheid van Jezus Sirach. Een onderdeel van vrijzinnig geloven is het zoeken naar hoe we met elkaar zin-geven en levenswijsheid vinden.

Al met al was het een bijzondere dienst. Dank aan alle gasten van dichtbij en verder weg.