Kerstnachtdienst 2019

Kerstnachtdienst o.v.v. Nick Everts (Voorganger), Marc Bruinewoud (Muzikant) en gemengd koor d’ovonde. Thema: lichtpunt in de nacht.

Een dienst vol met bekende en onbekende liederen, mooie muziek en prachtig koorgezang. Naast het klassieke kerstverhaal werd er een ludiek eigentijds kerstverhaal voorgedragen. Waar het eerste verhaal zich laat samenvatten als ‘Tienermoeder baart ongepland God in grot – oorzaak: bureaucratie en religieuze hypocrisie’, sluit het tweede verhaal aan op het provocatieve van het klassieke kerstverhaal. Immers, het verhaal over de geboorte van Jezus daagt de bestaande machtsstructuren uit. Met takt en gevoel voor context hebben de volgelingen van Jezus een geboorteverhaal gecomponeerd die zowel de religieuze als de bestuurlijke machthebbers uitdaagt. De grote vraag blijft: hoe kunnen we anno nu machtsstructuren uitdagen tot een rechtvaardigere wereld?