Concertdienst 20 oktober

Onder de titel ‘Oude Klanken, nieuwe woorden’ vond de jaarlijkse concertdienst plaats. De muzikant, Marc Bruinewoud, speelde een aantal mooie muziekstukken. Tussendoor werd er gezongen uit de bundel Licht. In deze bundel zijn een aantal bekende christelijke liederen voorzien van een nieuwe tekst.

De kerkzaal was versierd met afbeeldingen van schilderijen van Rembrandt. Als lezing werd een gedicht gelezen van Simon Vestdijk over Rembrandt en Saskia. Hierbij werd het schilderij van de verloren zoon getoond. In dit schilderij heeft Rembrandt zichzelf en Saskia afgebeeld. Deze speelde omgang met Bijbelse verhalen kenmerkt Rembrandt. Het is ook een manier van tekstomgang die binnen de vrijzinnigheid, hoewel in de moderniteit ondergesneeuwd, past. Speels omgaan met klassieke verhalen en jezelf lezen in het verhaal van een ander. Het speelse kwam ook terug in de variaties op orgel en piano.

Erg passend was ook het gedicht de rare kwast. Een gedicht dat geschreven is vanuit het perspectief van de rare kwast van Rembrandt. Aan het gegrinnik te horen, herkenden sommige mensen zich in deze kwast.