Advent – Jozef en de goede naam

Gezamenlijk hebben Nick Everts en Marc Bruinewoud diverse liederen opgenomen voor twee adventsdiensten online. Helaas is het geluidsbestand verloren gegaan, waardoor er geen volledige dienst is.

Wel heeft Nick een gedicht geschreven en opgenomen bij een tekst uit het evangelie volgens Matthëus. In de betreffende passage gaat het over Jozef die de engel Gabriël op visite krijgt. Om de goede naam van Maria (die onverhoopt zwanger blijkt te zijn) te redden, wil hij haar stiekem verlaten. Dit lijkt nobel, maar een engel steekt er een stokje voor. Vandaar het gedicht ‘Jozef en de goede naam’