Wij zijn een open en warme geloofsgemeenschap die tweewekelijks op zondag samenkomt. Via ontmoeting, muziek en wijsheidsverhalen zoeken we naar inspiratie en hoop. De eigen levenservaringen en -vragen zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt.

We staan op een vrijzinnige manier in de christelijk-humanistische traditie. Dit betekent dat we met een open houding naar elkaar en naar tradities kijken. Het verleden wordt bij ons niet uitgespeeld tegen het heden. Wat ooit zeker was, kan immers zomaar anders komen te liggen. Wij geloven dat we niet de waarheid in pacht hebben. Toch hopen we al koffiedrinkend, verhalen delend en liederen zingend iets op het spoor te komen dat ons overstijgt. Iets dat ons hoop en inpiraties geeft en wat velen voor ons hebben proberen te duiden met het woord God of Eeuwige. 

Onze jonge voorganger Nick Everts  (27) weet sinds 2018 op een speelse wijze hedendaagse zingevingsvragen te benaderen. Wees van harte welkom om een viering mee te maken.   

Contact voorganger: 06-13815470 / contact@nickeverts.nl